Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+

folder Dokumen MS ISO 9001:2015

Documents

pdf Manual Kualiti INSTUN (versi 2015) (222 download) Popular
pdf PK 01 (Pembangunan Penambahbaikan Modul Kurikulum Latihan) (70 download)
pdf PK 02 (Penyediaan Buku Program Latihan) (73 download)
pdf PK 03 (Promosi dan Publisiti) (64 download)
pdf PK 04 (Persediaan Sebelum Program Latihan) (98 download)
pdf PK 05 (Pengendalian Program Latihan) (128 download) Popular
pdf PK 06 (Penilaian Kursus Latihan) (94 download)
pdf PK 07 (Pengendalian Disiplin ke Atas Peserta) (63 download)
pdf PK 08 (Perolehan dan Pengurusan Bahan Rujukan Perpustakaan) (99 download)
pdf PK 09 (Pengurusan Sajian Penginapan Asrama) (65 download)
pdf PK 10 (Pengurusan Keselamatan) (84 download)
pdf PS 01 (Perancangan Strategik) (63 download)
pdf PS 02 (Kawalan Dokumen) (74 download)
pdf PS 03 (Pengurusan Rekod Kualiti) (80 download)
pdf PS 04 (Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MKSP) (83 download)
pdf PS 05 (Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan) (74 download)
pdf PS 06 (Pengurusan Latihan) (85 download)
pdf PS 07 (Penyelenggaraan Peralatan) (125 download) Popular
pdf PS 08 (Penyelenggaraan Kawasan Kampus) (58 download)
pdf PS 09 (Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan) (67 download)
pdf PS 10 (Audit Dalam) (87 download)
pdf PS 11 (Kawalan ke Atas Produk atau Perkhidmatan) (57 download)
pdf PS 12 (Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan) (83 download)
pdf PS 13 (Tindakan Pembetulan dan Penambahbaikan) (65 download)
jata   hrmis mygeo mampu2 epsa   logoNRE2016 JAS JBK KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM