Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+

Folder Dokumen MS ISO 9001:2015

Dokumen

Toggle Tajuk Tarikh Muat turun
pdf Manual Kualiti INSTUN (versi 2015) (296 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 6.26 MB)
pdf PK 01 (Pembangunan Penambahbaikan Modul Kurikulum Latihan) (106 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.99 MB)
pdf PK 02 (Penyediaan Buku Program Latihan) (102 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.79 MB)
pdf PK 03 (Promosi dan Publisiti) (83 muat turun) Muat turun (pdf, 2.13 MB)
pdf PK 04 (Persediaan Sebelum Program Latihan) (126 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 4.90 MB)
pdf PK 05 (Pengendalian Program Latihan) (184 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 5.57 MB)
pdf PK 06 (Penilaian Kursus Latihan) (148 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 5.47 MB)
pdf PK 07 (Pengendalian Disiplin ke Atas Peserta) (90 muat turun) Muat turun (pdf, 2.10 MB)
pdf PK 08 (Perolehan dan Pengurusan Bahan Rujukan Perpustakaan) (140 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 4.70 MB)
pdf PK 09 (Pengurusan Sajian Penginapan Asrama) (95 muat turun) Muat turun (pdf, 3.51 MB)
pdf PK 10 (Pengurusan Keselamatan) (122 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 2.86 MB)
pdf PS 01 (Perancangan Strategik) (93 muat turun) Muat turun (pdf, 1.56 MB)
pdf PS 02 (Kawalan Dokumen) (106 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.80 MB)
pdf PS 03 (Pengurusan Rekod Kualiti) (117 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 2.05 MB)
pdf PS 04 (Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MKSP) (127 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.59 MB)
pdf PS 05 (Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan) (114 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.57 MB)
pdf PS 06 (Pengurusan Latihan) (119 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 5.47 MB)
pdf PS 07 (Penyelenggaraan Peralatan) (165 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 3.97 MB)
pdf PS 08 (Penyelenggaraan Kawasan Kampus) (89 muat turun) Muat turun (pdf, 1.75 MB)
pdf PS 09 (Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan) (102 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 5.31 MB)
pdf PS 10 (Audit Dalam) (138 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.96 MB)
pdf PS 11 (Kawalan ke Atas Produk atau Perkhidmatan) (78 muat turun) Muat turun (pdf, 1.23 MB)
pdf PS 12 (Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan) (117 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.61 MB)
pdf PS 13 (Tindakan Pembetulan dan Penambahbaikan) (100 muat turun) Popular Muat turun (pdf, 1.40 MB)
jata   hrmis mygeo mampu2 epsa   KATS JAS JBK KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM