Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+
 • Laman Utama
 • Kenali INSTUN
 • Fungsi Bahagian
 • Penyelidikan dan Pembangunan

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

 1. Merancang dan menjalankan kajian analisa keperluan latihan dan kajian semula kurikulum kursus.
 2. Merancang dan menjalankan penyelidikan serta kajian keberkesanan latihan dalam bidang tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat.
 3. Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Utama iaitu:
  1. Jawatankuasa Penyelarasan Program Latihan INSTUN
  2. Jawatankuasa Pemantauan Program Latihan Antara Bahagian di INSTUN
 4. Bertanggungjawab membantu INSTUN dalam khidmat penerbitan bahan-bahan terbitan INSTUN seperti laporan tahunan, buku, journal, buletin, ulasan buku, program dan lain-lain.
 5. Membantu membuat kerja-kerja penyuntingan, rekabentuk dan susun atur kepada bahan- bahan penerbitan INSTUN.
 6. Bertanggungjawab bagi mengumpul dan membangunkan bahan-bahan rujukan/koleksi kajian kes untuk digunapakai oleh pegawai/kakitangan INSTUN, pensyarah dan peserta kursus.
 7. Merancang dan menyelenggara Perpustakaan untuk rujukan pegawai/peserta dalam bidang tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat.
 8. Merancang, menyelaras dan mengendalikan latihan/kursus penambaikan untuk pegawai INSTUN dan juga jabatan lain
 9. Merancang, mempromosi dan mengadakan pameran berkaitan INSTUN

Cetak

jata hrmis mygeo mampu2 epsa   KATS JPP KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM SPAN