Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+

Sinopsis Buku Pilihan: Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan

april 

AZIZI YAHAYA, PETER VOO, ISMAIL MAAKIP, MOHD DAHLAN A. MALEK

Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan

Tanjong Malim, Perak : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2017.

ISBN : 978-967-0924-76-2

Buku ini merangkumi aspek dalam proses membuat penyelidikan, iaitu daripada memahami kaedah membuat penyelidikan sehingga memulakan proposal kajian. Buku ini mempunyai 17 bab secara umumnya. Ia terbahagi kepada beberapa pendekatan iaitu menerangkan bagaimana membuat penyelidikan, bermula daripada membuat pernyataan masalah, objektif, persoalan kajian, jenis penyelidikan, hipotesis, pensampelan, kebolehpercayaan dan kesahan serta membina soal selidik. Objektif buku ini supaya penyelidik dapat menguasai kesemua penyelidikan dalam pendidikan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.                

Karya ini bukan sahaja dihasilkan bagi mengisi keperluan akademik di peringkat universiti, tetapi juga bagi mengisi keperluan dalam penyelidikan dan kajian, khususnya para pendidik yang terlibat dalam institusi pendidikan tinggi. Buku ini juga boleh menjadi bahan rujukan dan bacaan berguna bagi golongan pembaca yang ingin mempertingkatkan pembangunan serta mutu penyelidikan mereka.

Buku ini mengandungi 17 bab iaitu :

Bab 1)    Konsep Penyelidikan Pendidikan

Bab 2)    Etika Penyelidikan

Bab 3)    Teori dalam Penyelidikan

Bab 4)    Penyelidikan Sejarah

Bab 5)    Penyelidikan Eksperimen

Bab 6)    Kajian Perbandingan Punca

Bab 7)    Kolerasi

Bab 8)    Pensampelan

Bab 9)    Masalah

Bab 10)  Pendekatan Kualitatif

Bab 11)  Triangulasi

Bab 12)  Hipotesis

Bab 13)  Pemboleh Ubah

Bab 14)  Kesahan dan Kebolehpercayaan

Bab 15)  Soal Selidik

Bab 16)  Pengukuran Sikap

Bab 17)  Memulakan Penyelidikan

Warga INSTUN boleh mendapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN di kedudukan  rak  370.7 KAE

Selamat Membaca.

Cetak

Dataset Di Bawah NRE

Klik di sini untuk lihat senarai dataset di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang diletakkan di Set Data - MAMPU

Definisi Dataset (Data Terbuka) : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. NRE dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Tajuk​ ​Format
Bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) Di Malaysia Pada Tahun 2014 Hingga 2015 ​CSV , HTML
Bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Malaysia pada tahun 2005 hingga 2013 ​CSV , HTML
Kawasan Berhutan di Malaysia ​CSV , HTML
​Dataset taburan hujan Historical Simulated Projection pada tahun 1984 hingga 1993 mengikut tempat di Malaysia ​XLS
Dataset taburan hujan mid term Projection pada tahun 2041 hingga 2050 mengikut tempat di Malaysia ​XLS
Lokasi Tempat Menarik di Seluruh Malaysia ​XML, XLS
Data lokasi tempat-tempat tumpuan bagi tiga kategori iaitu Petrol Station, Bank dan Hotel ​XML, HTML
Data lokasi tempat-tempat tumpuan bagi tiga kategori iaitu Petrol Station, Bank dan Hotel. ​KMZ

 Seterusnya>>>

 

Cetak

Lebih banyak artikel..

  • 1
  • 2
jata 1m hrmis mygeo mampu2 epsa   logoNRE2016 JAS JBK KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM