Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+
esemak-small 180802 My INSTUN button erespon-small
  180808 pendaftaran  

Pengumuman

Aktiviti: Sesi Mesyuarat Penutup Audit Dalam Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) - ISO/IEC 27001:2013

Tarikh: 12 April 2018

Tempat: Bahagian Teknologi Maklumat, Institut Tanah Dan Ukur Negara

Penglibatan: Dua orang Juru Audit Dalam:

 1. Cik Nasreen Binti Khamir (Kementerian Kewangan)
 2. Pn Rohani Binti Hassan (INSTUN)

Objektif Audit:

 1. Mengesahkan ISMS yang diluluskan dilaksanakan berterusan
 2. Menilai implikasi perubahan kepada sistem hasil daripada perubahan operasi organisasi
 3. Memastikan pematuhan kepada keperluan standard antarabangsa (ISO/IEC 27001:2013) dan peraturan atau perundangan yang berkaitan
 4. Mengesahkan keberkesanan pelaksanaan tindakan pembetulan yang dibangkitkan pada penemuan audit yang lepas

Skop Audit: Pengurusan Pusat Data dan Sistem Pengurusan Kursus (eSPEK) di Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) meliputi:

 1. Data Centre
  1. Technical Security Services;
  2. WAN & LAN Network Services;
  3. System Administration Services; and
  4. Data Centre Operations.
 2. Sistem Pengurusan Kursus (eSPEK)
  1. Penyelarasan Kursus
  2. Permohonan Kursus

Ringkasan Aktiviti: Sesi Audit Dalam Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) telah selesai dengan jayanya. Pasukan tidak menemukan sebarang ketidak akuran dan mencadangkan 4 peluang penambah baikan yang boleh dibuat oleh INSTUN.

180413 penutup audit isms1

180413 penutup audit isms2

180413 penutup audit isms3

180413 penutup audit isms4

180413 penutup audit isms5

jata hrmis mygeo mampu2 epsa   KATS JPP KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM SPAN