Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+

Sinopsis Buku Pilihan Januari 2019 Vol.2

ULASAN BUKU

190130 buku pilihan jan vol2

MEGATRENDS : Diskusi Jangkauan Global

Kuala Lumpur : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2018

ISBN : 978-967-2167-04-4

Buku yang diterbitkan oleh Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) ini menghimpunkan 6 artikel yang ditulis oleh pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Isu pertama Megatrends ini membawakan artikel-artikel tentang tiga megatrends iaitu blockchain technology, cloud computing dan Revolusi Perindustrian 4.0. Tiga lagi artikel yang terkandung dalam buku ini lebih fokus kepada  isu-isu yang relevan kepada perkhidmatan awam.

6 artikel yang terkandung dalam buku ini adalah   :

  1. Trust in management, communication, Islamic work ethics and readiness for change
 Nurul Iza binti Adnan
 National Institute of Public Administration(INTAN)
 
         Dr. Norazuwa binti Mat
         College of Business, Universiti Utara Malaysia
 
  1. Mengkaji hubungan gaya kepimpinan ketua dengan kepuasan kerja pekerja di institusi-institusi kebajikan awam Malaysia
         Dr. Azzanawawy bin Samat
         Jabatan Pendidikan Tinggi
 
  1. A conceptual framework for cloud computing implementation and its impact in the public sector
         Hasimi Sallehudin
         Faculty of Information Science and Technology,
         National University of Malaysia, Malaysia
 
         Razli Che Razak and Mohammad Ismail
         Faculty of Entrepreneurship and Business
         University Malaysia Kelantan, Malaysia
 
         Rogis Baker
         Faculty of Defence Studies and Management,
         National Defence University of Malaysia
 
  1. Kesediaan Institut Latihan Awam dalam menuju Revolusi Perindustrian 4.0
         Muhammad Faizal bin Abdul Rahman
         Bahagian Teknologi Maklumat
         Institut Tanah dan Ukur Negara
 
         Azidah binti Abu Ziden
         Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
         Universiti Sains Malaysia
 
        Nasir bin Ismail
        Bahagian Teknologi Maklumat
        Institut Tanah dan Ukur Negara
 
        Syazleena binti Yahya
        Bahagian Teknologi Maklumat
        Institut Tanah dan Ukur Negara
 
  1. Penilaian keberkesanan kursus pensijilan pengurusan projek awam bersepadu
         Dr. Muhammad Arafat bin Noordin
         Subkluster Pengurusan Projek
         Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan
         Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 
         Noraina binti Masduki @ Abdul Hanan
         Subkluster Pengurusan Projek
         Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan
         Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 
  1. Taking heed of blockchain technology : potential application in the Malaysian Public Service
         Dr. Abdul Gapar bin Hj. Abu Bakar
         Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 
        Nuraini binti Roslan
        Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Cetak

jata hrmis mygeo mampu2 epsa   KATS JPP KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM SPAN