Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+
esemak-small 180802 My INSTUN button erespon-small
  180808 pendaftaran  

Pengumuman

ULASAN BUKU

pic hibbah

NASRUL HISYAM NOR MUHAMAD.

Hibah Dalam Undang-undang Islam : Prinsip dan Amalan.

Johor Bahru : Penerbit UTM Press, 2015.

ISBN : 978-983-52-0809-6.

Buku ini ditulis oleh Nasrul Hisyam Nor Muhamad yang merupakan Pensyarah Kanan di Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru. Penulisan buku ini adalah atas kesedaran bahawa bahan bacaan mengenai hibah terutamanya buku yang bersifat akademik sangat kurang dalam konteks di Malaysia. Buku ini cuba menggabungkan pendekatan hibah yang berbentuk artikel sama ada diterbitkan di dalam jurnal, majalah dan seumpamanya. Gabungan pendekatan fiqah yang terdapat dalam kitab warisan khazanah dan tulisan ulama semasa dengan situasi dan amalannya di Malaysia menjadikannya sangat menarik.  Kes berkaitan hibah sama ada yang dibicarakan di mahkamah sivil mahupun mahkamah syariah dijadikan platform perbincangan. Begitu juga dengan pemerhatian terhadap industri yang telah mengaplikasikan prinsip hibah terutamanya industri perancangan harta orang Islam di Malaysia.

Buku ini merangkumi perbincangan hibah dari perspektif undang-undang Islam dan amalannya di Malaysia. Perbincangan buku ini dibahagikan kepada lima bahagian, iaitu :

Bab 1) Konsep Hibah mengikut Undang-undang Islam

Bab 2) Pembentukan Hibah

Bab 3)  Pembatalan Hibah

Bab 4) Jenis Hibah

Bab 5) Hibah di Malaysia

Perbahasan berkenaan prinsip hibah yang dibahaskan dalam buku ini adalah merangkumi pendapat fiqah klasik dan moden, peruntukan undang-undang, kes mahkamah dan fatwa semasa. Buku ini sangat sesuai dijadikan sebagai rujukan dan panduan sama ada kepada pelajar di institusi pengajian tinggi, ahli akademik, penggubal dasar, golongan profesional, mahupun pihak yang terlibat dengan industri yang berkaitan hibah. Selain itu, buku ini turut sesuai untuk bacaan dan rujukan masyarakat umum kerana topiknya  turut menyantuni ruang lingkup kehidupan semua umat Islam.

Warga INSTUN boleh mendapatkan koleksi buku ini di Perpustakaan INSTUN dikedudukan  rak call no. 346.595052 NAS.

Selamat Membaca!

jata hrmis mygeo mampu2 epsa   KATS JPP KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM SPAN