Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Januari 2017

JANUARI

2017

Perkhidmatan

Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Peratus

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Bengkel modul telah diadakan pada 25-27 Julai 2016

100% 0 0 Bagi tahun 2017, sebanyak 133 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

500 Buku Program 2017

Telah diedarkan kepada pelanggan sebelum

7 Disember 2016

100% 500 Buku Program 2017 0

Kalender meja dan kalender dinding tidak dicetak atas dasar penjimatan. Pengedaran dibuat mulai  

7 Disember 2016. Sebahagian bahan akan disimpan untuk pelawat-pelawat dan kegunaan rasmi.

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus

100%

0

0

Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus Semua makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus 100% 0 0 Tiada kursus dimaklumkan pembatalannya kurang 1 minggu sebelum tarikh kursus
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun 133 kursus yang dirancang hingga Disember bagi tahun 2017 100% 0 0 6 daripada 133 kursus yang  dirancang telah dijalankan sehingga  Januari  2017
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan

100% 0 0 Tiada kursus tidak dirancang dilakukan
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari   Tiada aduan diterima sehingga 31 Januari 2017 100% 0 100% Tiada aduan diterima secara surat, emel, peti cadangan, laman web, telefon dan lain-lain.
Pembayaran Bil viii.    Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari Semua bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari 100% 0 0 Sebanyak 16  bil/invois berjumlahRM 11,493.61  telah diproses kurang dari 14 hari
Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam (sekiranya ada permintaan daripada peserta kursus)

Dilakukan dan berterusan 100% 0 0 Sebanyak 6 judul buku    telah dipinjam oleh peserta kursus

Cetak

FaLang translation system by Faboba