Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Disember 2017

DISEMBER 2017

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Peratus

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Bengkel modul telah diadakan pada 25-27 Julai 2016

100%

0

0

Bagi tahun 2017, sebanyak 133 program latihan telah dirancang.

ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

500 Buku Program 2017

Telah diedarkan kepada pelanggan sebelum 7 Disember 2016

100%

500 Buku Program 2017

0

Kalender meja dan kalender dinding tidak dicetak atas dasar penjimatan. Pengedaran dibuat mulai  

7 Disember 2016. Sebahagian bahan akan disimpan untuk pelawat-pelawat dan kegunaan rasmi.

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus

100%

0

0

Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus

Semua makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus

100%

0

0

Tiada kursus dimaklumkan pembatalannya kurang 1 minggu sebelum tarikh kursus

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

133 kursus yang dirancang hingga Disember bagi tahun 2017

91.7%

0

0

122 daripada 133 kursus yang  dirancang telah dijalankan sehingga 31 Disember 2017

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan

100%

0

0

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan

Pengurusan Aduan

vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

  1 aduan diterima sehingga 31 Disember 2017

100%

0

0

1 aduan diterima secara emel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Pembayaran Bil

viii.    Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Semua bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari

100%

0

0

Sebanyak 1,450 bil/invois berjumlah RM7,060,884.74 telah diproses kurang dari 14 hari.

50 bil/invois lebih daripada 14 hari kerana Kementerian Kewangan Malaysia telah mengumumkan desifit Malaysia telah mencapai 3% dan penyekatan pembayaran telah dilaksanakan oleh MOF berjumlah RM480,503.07.

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam (sekiranya ada permintaan daripada peserta kursus)

Dilakukan dan berterusan

100%

0

0

Sebanyak 0 judul buku  telah dipinjam oleh peserta kursus

Cetak

jata   hrmis mygeo mampu2 epsa   logoNRE2016 JAS JBK KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM