• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

ULASAN BUKU BULAN JUN 2021 (BIL. 2/2021)

Kata Pinjaman Terpilih Dalam Bahasa Melayu

Spesifikasi:

ISBN: 9789834915438
Penulis: S. Nathesan
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka
Tahun penerbitan: 2018
Format: Paperback, 178 pages

 

Ilmu etimilogi ialah subbidang linguistik yang mengkaji asal usul perkataan dalam bahasa. Buku ini pula meneliti asal usul perkataan yang terpilih dalam 18 bidang tertentu dalam Bahasa Melayu. Antaranya termasuklah bidang adat istiadat, aeroangkasa, botani, ekonomi, kesihatan, ketenteraan, makanan, media, minuman, pakaian, pelancongan, pendidikan, penerbitan, pengangkutan, sosiologi keluarga, sukan, tempat tinggal dan undang-undang.

Bidang yang dipilih ini merupakan sebahagian daripada kehidupan masyarakat hari ini, manakala kata-kata yang dipilih pula amat lumrah digunakan dalam perbualan seharian tanpa menyedari asal usul kata tersebut. Selain itu, kata-kata tersebut sering digunakan dalam media termasuk akhbar, radio dan televisyen.

Buku ini membekalkan maklumat tentang asal usul dan sejarah kemasukan perkataan dalam kosa kata Melayu. Asal usul dan sejarah dalam bidang berkenaan wajar diketahui oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang tidak arif tentang asal usul perkataan dalam Bahasa Melayu.

 

*Buku ini boleh didapati di Perpustakaan INSTUN di rak 499.2324 NAT

Skip to content