• Bahasa Melayu
  • English
Search

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 30 September 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan1100  Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara telah diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos.

ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

 

 

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    

Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022.

Buku Program Latihan Tahun 2024 dalam peringkat pengesahan maklumat.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

6100  

BPPT – 3

BUP – 3

BTM – 0

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

4100  

BPPT – 1

BUP – 3

BTM – 0

 

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

6 kursus dilaksanakan daripada 10

kursus dirancang

(60%)

 

 

4 kursus tidak dilaksanakan daripada 10

kursus dirancang

(40%)

 

BPPT – 3 daripada 4 kursus yang dirancang

BUP – 3 daripada 6 kursus yang dirancang

BTM – 0

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0    
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

141 bil

(RM357,487.55)

100  

Jan – September:

980 bil

(RM2,843,478.52)

Perkhidmatan Perpustakaan

ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN

 

Seksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan1 program dan 463 pengunjung/ penyertaan   

Senarai program dalam bulan semasa:

Program Gaya Hidup Sihat (2 kali sebulan)

6/9/2023

27/9/2023

 

Skip to content