• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo
Icon
Jurnal INSTUN Vol.1 Tahun 2014
Icon
Jurnal INSTUN Vol.5 Tahun 2022

Icon
Jurnal INSTUN Vol. 4 Tahun 2021
Icon
Prosedur Tindakan Oleh Pejabat Daerah dan Tanah Kerian dalam Menangani Masalah Hakmilik Akibat Maraan dan Munduran Air
Icon
Tahap Kebolehgunaan Laman Web Rasmi Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN)
Icon
THE USE OF SOCIAL MEDIA
Icon
RIZAB TANAH MELAYU
Icon
KOMPENDIUM 2018
Icon
KEMAJUAN TANAH
Icon
KAJIAN SPBT
Icon
AKTA PENGAMBILAN TANAH
Icon
Jurnal INSTUN Vol.2 Tahun 2019
Skip to content