• Bahasa Melayu
  • English
Search

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA 30 APRIL 2024

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani. Membangun dan menambah baik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan  Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara 2024 dijangka akan diadakan pada bulan Julai 2024.

ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan  Sebanyak 250 naskah Buku Program Latihan Tahun 2024 telah diedarkan bermula pada 11 Disember 2023. Pembangunan Buku Program Latihan Tahun 2025 akan dimulakan selepas selesai Sesi Pemukiman.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

7100  

BPPT – 4 kursus

BUP – 1 kursus

BTM – 2 kursus

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

1100  

Kursus BUP UK01/24 diawalkan ke bulan Januari 2024

 

 

 

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

7 kursus dilaksanakan berbanding 8 kursus yang dirancang

 

87.5%

  

BPPT – 4 daripada 4 kursus yang dirancang

BUP –  1 daripada 2 kursus yang dirancang

BTM – 2 daripada 2 kursus yang dirancang

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0    
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

117 bil

(RM402,982.68)

100

Jan – April:

390

(RM888,315.67)

Perkhidmatan Perpustakaan

ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN

 

Seksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

Melaksanakan 3 aktiviti

 

Melaksanakan 5 aktiviti literasi maklumat dan perkongsian ilmu

100

3 aktiviti

 

6 aktiviti perkongsian maklumat

 

Senarai program dalam bulan semasa:

3 aktiviti

1.     Jom Baca Bersama 10 Minit (23/4/2024)

 

2.     Program Gaya Hidup Sihat (24/4/2024)

 

3.     Bengkel Asas Penerbitan Buku Digital (29/4/2024)

Skip to content