• Bahasa Melayu
  • English
Search

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Julai 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 1 100 Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara telah diadakan pada 31 Julai hingga             2 Ogos.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022. Buku Program Latihan Tahun 2024 masih dalam perancangan.
iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 12 100 BPPT – 2 BUP – 5 BTM – 5
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 4 100 BPPT – 2 BUP – 1 BTM – 1
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 12 kursus dilaksana daripada 16 kursus dirancang (75%) 75 4 kursus dilaksana daripada 16 kursus dirancang (25%) 25 BPPT – 2 daripada 4 kursus yang dirancang BUP – 5 daripada 6 kursus yang dirancang BTM – 5 daripada 6 kursus yang dirancang
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 0
Pengurusan Aduan vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari Seksyen Perhubungan Awam, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan Tiada aduan.
Pengurusan Kewangan viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari Seksyen Kewangan, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan 115 bil (RM323,646.45) 100 Jan – Julai: 692 bil (RM2,112,577.68)
Perkhidmatan Perpustakaan ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN Seksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 3 program dan 528 orang pengguna 100 Senarai program dalam bulan semasa: i.    Program Gaya Hidup Sihat @ Library pada 12 Julai 2023. ii.    Program U2U@ INSTUN Library pada 21 Julai 2023 iii.     Perkhidmatan rujukan maklumat
Skip to content