Client Charter Performance for February 2021

Februari 2021Perkhidmatan Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan Jumlah % Jumlah % (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan) (Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan) (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan) (Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan) Pengurusan Latihan i.     Membangun […]

Client Charter Performance Until 31 Disember 2020

Disember 2020 Perkhidmatan Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan Jumlah % Jumlah % (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan) (Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan) (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan) (Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan) Pengurusan Latihan i.     […]