• Bahasa Melayu
  • English
Search

Client Charter Performance Until October 2022

OKTOBER 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun110000Sesi Pemukiman Modul Latihan Sektor Tanah & Ukur telah diadakan pada 27-29 Julai 2022 di Hotel Eastin, KL untuk menyelaras program latihan INSTUN tahun 2023. Penyelarasan program latihan INSTUN tahun 2022 telah dibuat secara online.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun0000

Buku Program Latihan Tahun 2023 dalam peringkat percetakan oleh syarikat percetakan.

Buku Program Latihan tahun 2022 sebanyak 215 naskah telah diedarkan pada 14 Disember 2021.

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus3110000

31

  • 6 (BUP)
  • 7 (BTM)
  • 18 (BPPT)
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus110000

1

  • 1 (BPPT)
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun31 daripada 3686.115 daripada 3613.89

31

  • 6 drpd 6 (BUP)
  • 7 drpd 8 (BTM)
  • 18 drpd 22 (BPPT)
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun00000
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari0000

 

 

 

Tiada Aduan

Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari121 Bil dan RM651,873.3210000

Jan – Okt:

1,128 Bil dan RM3,616,783.30

Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN5 program                            (Bilangan pegguna adalah seramai 480 orang)10000

1) Program Jom Ngaji pada 7 Okober 2022.

2) ProgramGaya Hidup Sihat @Library pada 12 Oktober 2022.   

3) Lawatan daripada Perpustakaan Negara Malaysia (Akta 331) pada 14 Oktober 2022.                                      4) Pra Sembang Tanah (Rehearsel) pada 25 Oktober 2022.                                      5) Program Sembang Tanah pada 26 Oktober 2022.   

 

Sebanyak 12 naskhah buku  telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN pada bulan Oktober 2022.

Skip to content