• Bahasa Melayu
  • English
Search

Client Charter Performance Until September 2022

SEPTEMBER 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun110000Sesi Pemukiman Modul Latihan Sektor Tanah & Ukur telah diadakan pada 27-29 Julai 2022 di Hotel Eastin, KL untuk menyelaras program latihan INSTUN tahun 2023. Penyelarasan program latihan INSTUN tahun 2022 telah dibuat secara online.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun0000

Draf pertama Buku Program Latihan tahun 2023 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Verifikasi yang telah diadakan pada 16 Ogos 2022.

Buku Program Latihan tahun 2022 sebanyak 215 naskah telah diedarkan pada      14 Disember 2021.

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus2910000

29

  • 7 (BUP)
  • 4 (BTM)
  • 18 (BPPT)
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus210000

2

  • 1 (BTM)
  • 1 (BPPT)
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun29 daripada 3387.884 daripada 3312.12

29

  • 7 drpd 7 (BUP)
  • 4 drpd 4 (BTM)
  • 18 drpd 22 (BPPT)
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun00000
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari0000

 

 

 

Tiada Aduan

Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari139 Bil dan RM487,414.9110000

Jan – Sept:

1,003 Bil dan RM2,963,150.15

Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN3 program (Bilangan pegguna adalah seramai 1,260 orang)10000

1) Program Jom Ngaji pada 1,15, 22 dan 30 September 2022.

2) Program MTCP pada 5-9 September 2022.

3) Program Gaya Hidup Sihat @Library pada 14 September 2022.

 

Sebanyak 19 naskhah buku telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN pada bulan September 2022.

Skip to content