• Bahasa Melayu
  • English

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 30 Jun 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Bengkel Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul dicadang untuk diadakan pada 30Julai hingga 1Ogos 2023.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022. Buku Program Latihan Tahun 2024 masih dalam perancangan.
iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

14 100 BPPT – 4 BUP – 5 BTM – 5
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

2 100 BPPT – 2
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

 

14 kursus dilaksana daripada 16 kursus dirancang (87.5%) 100 BPPT – 4 daripada 6 kursus yang dirancang BUP – 5 daripada 5 kursus yang dirancang BTM – 5 daripada 5 kursus yang dirancang
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

0
Pengurusan Aduan vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

Tiada aduan.
Pengurusan Kewangan viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

113 bil (RM601,965.64) 100 Jan – Jun: 575 bil (RM1,768,314.30)
Perkhidmatan Perpustakaan ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN Seksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 4 program dan 763 orang pengguna 0 program dan 0 orang pengguna Senarai program dalam bulan semasa: i.          Program Gaya Hidup Sihat @ Library pada 14  dan 21 Jun 2023. ii.          Program Bicara Ukur pada 16 Jun 2023. iii.          Program Jom Ngaji INSTUN pada 22 Jun 2023. iv.          Program Sembang Tanah pada 27 Jun 2023.
Skip to content