• Bahasa Melayu
  • English
Search

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA 30 NOVEMBER 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan1100  Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara telah diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos.

ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

 

 

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    

Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022.

250 naskah Buku Program Latihan Tahun 2024 dalam peringkat percetakan.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

5100  

BPPT – 5

 

BUP – 0

 

BTM – 0

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0   

 

 

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

5 kursus ganti dilaksanakan bagi menggantikan 5

kursus dirancang yang telah dibatalkan

(100%)

100

 

 

 

BPPT – 5 daripada 5 kursus ganti

BUP – 0

BTM – 0

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0   0
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

136 bil

(RM729,052.76)

100  

Jan – November:

1,363 bil

(RM6,089,201.07)

Perkhidmatan Perpustakaanix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUNSeksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

 1 program

 

583 pengunjung

 

51 penyertaan

   

Senarai program dalam bulan semasa:

  1. Program Gaya Hidup Sihat
Skip to content