• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Fungsi Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

1.  Memastikan untuk memberikan sistem pentadbiran yang cekap berkesan serta berteraskan kepada pembaharuan yang berkesan.

2.   Memastikan seksyen sentiasa peka dan responstif kepada kehendak dan keperluan semasa.

3.   Merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras urusan pentadbiran dan perkhidmatan.

4.   Menguruskan kewangan.

5.   Mengawal selia keselamatan.

6.   Menyelenggara semua bangunan.

7.   Merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras Pejabat Domestik.

Skip to content