• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Permohonan Mendapatkan Maklumat

MAKLUMAT INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Institut Tanah dan Ukur Negara, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Institut Tanah dan Ukur Negara,
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES),
Behrang, 35950 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605 454 2825 | Fax: +605 454 2837
Email: pro[at]instun[dot]gov[dot]my

DATA eSPEK

Polisi Perkongsian Data Sistem Pengurusan Kursus INSTUN (eSPEK) – Polisi perkongsian data eSPEK adalah terhad di kalangan agensi kerajaan sahaja (Government-to-Government-G2G). Namun, agensi swasta dan orang awam masih boleh mendapatkan data tersebut secara terus melalui INSTUN.

Prosedur Permohonan Data G2G
Permohonan data eSPEK hendaklah dibuat secara rasmi melalui ketua jabatan yang dialamatkan kepada:

Pengarah
Institut Tanah dan Ukur Negara,
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES),
Behrang, 35950 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605 454 2825 | Fax: +605 454 2837
Website: http://www.instun.gov.my

 ***Penafian – Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Jabatan ini.

Skip to content