• Bahasa Melayu
  • English

Fungsi

  1. Menyediakan latihan dalam pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan;

  2. Pelaksanaan penyelidikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan;

  3. Berfungsi sebagai pusat penyelidikan, pusat penyebaran maklumat dan rujukan utama berkenaan dengan pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan.
Skip to content