• Bahasa Melayu
  • English

Dasar

Dasar Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN) ialah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran
perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam pentadbiran tanah, ukur
dan pemetaan selaras dengan fungsi dan perkembangan teknologi terkini untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

Skip to content