• Bahasa Melayu
  • English

Fungsi Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah

 1. Merangka dan melaksanakan Program Latihan
Pengurusan dan Perundangan Tanah.

2. Menyediakan khidmat nasihat berkaitan pengurusan
dan perundangan tanah.

3. Merangka dan melaksanakan Program Pembangunan
Kompetensi Tenaga Penceramah Dalaman.

4. Melaksanakan Kajian Prosedur dan Penulisan Ilmiah
Berkaitan Pengurusan dan Perundangan Tanah.

5. Menguruskan hal ehwal khidmat Pengurusan dan
latihan bahagian.

Skip to content