• Bahasa Melayu
  • English

Fungsi Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah

1. Merancang dan merangka modul kursus yang berkaitan dengan pengurusan dan perundangan tanah.

2. Memberi ceramah mengenai pengurusan dan perundangan tanah.   

3. Menyelaras perjalanan semua kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan dan perundangan tanah.

4. Menilai keberkesanan modul kursus dan yang berkaitan dengannya serta mencadangkan penambahbaikan dimana perlu.

Skip to content