• Bahasa Melayu
  • English

Visi & Misi

Visi

Pusat Kecemerlangan Latihan dan Pembangunan Kompetensi dalam Bidang Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan serta Teknologi Maklumat yang berkaitan.

Misi

Meningkatkan kecemerlangan modal insan dan organisasi dalam bidang Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan serta memacu pembangunan negara melalui penyediaan program pembelajaran dan pembangunan berkualiti tinggi.

Skip to content