• Bahasa Melayu
  • English

Visi & Misi

Visi

Institut latihan pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan yang bertaraf dunia.

Misi

Membangun dan memperkasa kompetensi modal insan dalam bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan melalui program latihan yang terancang, sistematik dan berkualiti.

Skip to content