• Bahasa Melayu
  • English

PENGUMUMAN SUSULAN ARAHAN KERAJAAN YANG MEWARTAKAN TOTAL LOCKDOWN FASA PERTAMA DI SELURUH NEGARA 1 - 14 JUN 2021 WAKTU OPERASI : 8.00 PAGI - 5.00 PTG PELANGGAN INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) ADALAH DIMOHON UNTUK BERURUSAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI NOMBOR-NOMBOR BERIKUT : 1. NOREHAN BINTI OMAR 0192041601 PENGARAH 2. MOHD RIDZUAN BIN MOHD MAHYUDIN 0135154543 PENDAFTAR 3. AMINUDIN BIN RAMLI 0133887989 KESELAMATAN 4. ABDUL RASHID BIN OMAR 0196694245 PERHUBUNGAN AWAM 5. AHMAD KAMAL IHSAN BIN ANUAR 0132965607 KEWANGAN 6. ZULHASMI BIN MOHAMAD 0134219771 KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH 7. ABDUL MALEK BIN ABDULLAH 0135998947 UNIT LATIHAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH 8. GANESH BABU DEVAR A/L KUPPAN 0125125664 KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 9. SR AHMAD AZMI BIN HASHIM 0124519871 KETUA BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN 10. SR NOR MAHANI BINTI IBRAHIM 0136654787 UNIT LATIHAN UKUR DAN PEMETAAN 11. MURAD BIN ISA 0122639071 KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 12. NORIZAN BINTI AMRAN 0162540655 UNIT LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Fungsi Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

1. Merancang dan menjalankan kajian analisa keperluan latihan dan kajian semula kurikulum kursus.

2. Merancang dan menjalankan penyelidikan serta kajian keberkesanan latihan dalam bidang tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat.

3. Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Utama iaitu:

  1. Jawatankuasa Penyelarasan Program Latihan INSTUN
  2. Jawatankuasa Pemantauan Program Latihan Antara Bahagian di INSTUN

4. Bertanggungjawab membantu INSTUN dalam khidmat penerbitan bahan-bahan terbitan INSTUN seperti laporan tahunan, buku, journal, buletin, ulasan buku, program dan lain-lain.

5. Membantu membuat kerja-kerja penyuntingan, rekabentuk dan susun atur kepada bahan- bahan penerbitan INSTUN.

6. Bertanggungjawab bagi mengumpul dan membangunkan bahan-bahan rujukan/koleksi kajian kes untuk digunapakai oleh pegawai/kakitangan INSTUN, pensyarah dan peserta kursus.

7. Merancang dan menyelenggara Perpustakaan untuk rujukan pegawai/peserta dalam bidang tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat.

8. Merancang, menyelaras dan mengendalikan latihan/kursus penambaikan untuk pegawai INSTUN dan juga jabatan lain

9. Merancang, mempromosi dan mengadakan pameran berkaitan INSTUN

Skip to content