• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat

1. Merancang, melaksana dan menambahbaik kursus-kursus ICT.

2. Merancang, melaksana dan meningkatkan kemudahan pusat kecemerlangan ICT INSTUN.

3. Merancang, membangun dan menyelenggara sistem-sistem aplikasi berkaitan.

4. Merancang, membangun dan menyelenggara sistem rangkaian dan keselamatan ICT.

5. Memberi perkhidmatan teknikal dan menyelenggara kemudahan ICT INSTUN.

6. Mentadbir dan mengurus Bahagian Teknologi Maklumat.

7. Memberi khidmat nasihat dan pakar runding di dalam bidang ICT serta urusetia beberapa Jawatankuasa.

Skip to content