• Bahasa Melayu
  • English

Objektif

Untuk meningkatkan kompetensi modal insan dalam bidang Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan serta Teknologi Maklumat melalui latihan yang sistematik dan terancang.

 
Skip to content