• Bahasa Melayu
  • English

Laporan Transaksi Perkhidmatan Online 2023

Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 28 Februari 2023

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Sistem eSEMAK -semakan status 
permohonan kursus

12          3

Sistem Pengurusan Kursus INSTUN 
(eSPEK) – Login

5856          114

Sistem eRESPON – 
maklumbalas/aduan dan cadangan

24          6
Skip to content