• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Februari 2022

FEBRUARI 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Satu (1) Bengkel Modul telah dirancang dan akan diadakan pada 20 – 22 Julai 2022  untuk kursus-kursus  di  bawah program latihan INSTUN Tahun 2023 100% 0 0% Bagi tahun 2021, sebanyak 143 program latihan yang telah dirancang melalui Bengkel Modul telah berjaya dilaksanakan
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 300 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2023 telah dirancang untuk diedarkan kepada pelanggan selewat-lewatnya 14 Disember 2022 100% 0 0% Sebanyak 215 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2022 yang dirancang telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2021
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus 100% 0 0% Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus 0 makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus 100% 0 0% Tiada pembatalan / penangguhan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. Namun, terdapat 5 penangguhan kursus.
  v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun 14 kursus telah dilaksanakan berbanding 19 kursus yang dirancang 73.6% 0 0% 5 kursus yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dan ditangguhkan antaranya atas faktor kekurangan peserta dan kekangan penceramah.
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun 0 kursus tidak dirancang dilaksanakan sehingga                          28 Februari 2022. 100% 0 0% Tiada kursus tidak dirancang yang dilaksanakan
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari 0 aduan diterima. 100% 0 0% Tiada aduan diterima samada melalui panggilan telefon, e-mel dan media sosial sepanjang                   Februari 2022
Pembayaran Bil viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari   53 bil berjumlah RM74,440.76 telah diselesaikan dalam                   tempoh 14 hari.   100% 0 0% 53 bil bernilai RM74,440.76 diselesaikan dalam tempoh 14 hari
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN Dilakukan dan berterusan. 100% 0 0% Pada bulan Februari 2022, bilangan pengguna adalah seramai 257 orang.
Skip to content