• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Mac 2021

Mac 2021 Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 25-27 Ogos 2020 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2021. 100% 0 0 Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 500 Buku Program Latihan untuk tahun 2021 telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2020. 100% 0 0 1 kali
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus Tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 17 kursus secara bersemuka yang dibatalkan:
  • 9 kursus BPPT
  • 6 kursus BUP
  • 2 kursus BTM
  • 0 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun 25 kursus secara dalam talian yang dirancang telah dijalankan sehingga 31 Mac bagi tahun 2021.   100 % 0 0 Tiada kursus secara bersemuka (sehingga 31 Mac 2021) daripada 21 kursus yang dirancang telah dijalankan seperti berikut: ·         0 kursus BPPT ·         0 kursus BUP ·         0 kursus BTM ·         0 kursus UMUM   25 kursus secara dalam talian telah dijalankan (sehingga 31 Mac 2021) seperti berikut: ·         16 kursus BPPT ·         8 kursus BUP ·         1 kursus BTM ·         0 kursus UMUM .
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun 25 kursus secara dalam talian yang tidak dirancang dilakukan sehingga 31 Mac 2021. 0% 25 17% 25 kursus secara dalam talian yang tidak dirancang dilakukan sehingga 31 mac 2021 seperti berikut:
  • 16 kursus BPPT
  • 8 kursus BUP
  • 1 kursus BTM
  • 0 kursus UMUM
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari. Tiada aduan diterima. 100% 0 0 Tiada aduan diterima secara e-mel, panggilan telefon dan melalui sosial media.
Pembayaran Bil viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari 107 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari. 100% 0 0% Sebanyak 107 bil/invois berjumlah RM322,143.20 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Mac 2021.
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang       (Mengikut waktu bertugas fleksi kakitangan Perpustakaan) Dilakukan dan berterusan. 100% 0 0 Pada Mac 2021 sebanyak 29 naskhah buku telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN dan bilangan pengguna adalah 525 orang masa yang sama.
Skip to content