• Bahasa Melayu
  • English

PENGUMUMAN: SUSULAN ARAHAN KERAJAAN YANG MEWARTAKAN TOTAL LOCKDOWN FASA KEDUA DI SELURUH NEGARA 15 - 28 JUN 2021 WAKTU OPERASI : 8.00 PAGI - 5.00 PTG PELANGGAN INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) ADALAH DIMOHON UNTUK BERURUSAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI NOMBOR-NOMBOR BERIKUT : 1. NOREHAN BINTI OMAR 0192041601 (PENGARAH) 2. MOHD RIDZUAN BIN MOHD MAHYUDIN 0135154543 (PENDAFTAR) 3. AMINUDIN BIN RAMLI 0133887989 (KESELAMATAN) 4. ABDUL RASHID BIN OMAR 0196694245 (PERHUBUNGAN AWAM) 5. AHMAD KAMAL IHSAN BIN ANUAR 0132965607 (KEWANGAN) 6. ZULHASMI BIN MOHAMAD 0134219771 (KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 7. ABDUL MALEK BIN ABDULLAH 0135998947 (UNIT LATIHAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 8. GANESH BABU DEVAR A/L KUPPAN 0125125664 (KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) 9. SR AHMAD AZMI BIN HASHIM 0124519871 (KETUA BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN) 10. SR NOR MAHANI BINTI IBRAHIM 0136654787 (UNIT LATIHAN UKUR DAN PEMETAAN) 11. MURAD BIN ISA 0122639071 (KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT) 12. NORIZAN BINTI AMRAN 0162540655 (UNIT LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Mei 2021

Mei  2021 Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

     

Jumlah Perkhidmatan Bulan Mei 2021

 

Jumlah

%

Jumlah

%

 
 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

   

Jumlah Perkhidmatan Bulan Jan – Mei 2021

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun Satu (1) Bengkel Pembangunan dan Penambahbaikan Modul INSTUN 2022 akan diadakan pada bulan Ogos 2021 100% 0 0 Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 500 Buku Program Latihan Sektor Tanah dan Ukur Negara akan diedarkan kepada pelanggan sebelum 15 Disember 2021 100% 0 0 Sekali setahun
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus. Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus Tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. Sebanyak  40 kursus yang dibatalkan sepanjang bulan Jan-Mei 2021 dan pemakluman mengenai pembatalan telah dimaklumkan kepada peserta kursus selewat-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus. ·        24 kursus BPPT ·        12 kursus BUP ·        3 kursus BTM ·        1 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun 1 kursus secara dalam talian telah dijalankan pada bulan Mei 2021 mengikut   kursus yang dirancang.   100% 0 1 1 kursus secara dalam talian yang dirancang telah dijalankan pada bulan Mei 2021: ·        1 kursus BTM Kursus secara dalam talian yang dijalankan sepanjang bulan Jan-Mei tahun 2021 ·        22 kursus BPPT ·        33 kursus BUP ·        2 kursus BTM ·        0 kursus UMUM
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun Tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Mei 2021. 0% 0 0% Tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Mei 2021. Tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Jan- Mei 2021.
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari. Tiada aduan diterima sepanjang Mei 2021 100% 0 0 Tiada aduan diterima  sepanjang Mei 2021 Tiada aduan diterima secara  e-mel, panggilan telefon dan juga melalui sosial media sepanjang bulan Jan-Mei 2021
Pembayaran Bil viii.  171 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari pada bulan Mei 2021 100% 0 0% Sebanyak 171 bil/invois berjumlah RM578,553.29 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Mei 2021 Sebanyak 278 bil/invois berjumlah RM1,255,859.22 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Mei 2021.
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang (Mengikut waktu bertugas fleksi kakitangan Perpustakaan) . 100% 0 0 Pada Mei 2021 sebanyak 10 naskhah buku  telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN dan bilangan pengguna adalah seramai 380 orang.  Sepanjang bulan Jan – Mei 2021 jumlah pinjaman adalah sebanyak 83 naskhah buku dan bilangan pengguna adalah seramai 2,531 orang.
Skip to content