• Bahasa Melayu
 • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan November 2021

OKT 2021

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

     

Jumlah Perkhidmatan Bulan Nov 2021

         

Jumlah Perkhidmatan Bulan Jan – Nov  2021

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun Satu (1) Proses Pembangunan dan Penambahbaikan Modul INSTUN 2022 telah diadakan pada bulan September  2021 100% 0 0 Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 500 Buku Program Latihan Sektor Tanah dan Ukur Negara akan diedarkan kepada pelanggan sebelum 15 Disember 2021 100% 0 0 Sekali setahun
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus. Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus Tiada  makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus:   Sebanyak  45 kursus yang dibatalkan sepanjang bulan Jan- Nov 2021 dan pemakluman mengenai pembatalan telah dimaklumkan kepada peserta kursus selewat-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus.
 • 29 kursus BPPT
 • 12 kursus BUP
 • 3 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun Tiada kursus dijalankan pada bulan November  2021, kursus telah selesai dijalankan   100% 0 0% Tiada kursus dijalankan pada bulan November 2021, kursus telah selesai dijalankan Sebanyak 155 kursus secara dalam talian yang dijalankan sepanjang bulan Jan- Nov  tahun 2021
 • 70 kursus BPPT
 • 54 kursus BUP
 • 27 kursus BTM
 • 4 kursus UMUM
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan November 2021. 0% 0 0% Tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan November 2021 1 kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Jan- Nov 2021:
 • 0 kursus UMUM
 • 1 kursus BUP
 • 0 kursus BTM
 • 0 kursus UMUM
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari. Tiada aduan diterima sepanjang November 2021 100% 0 0 Tiada aduan diterima  sepanjang November 2021 Tiada aduan diterima secara  e-mel, panggilan telefon dan juga melalui sosial media sepanjang bulan Jan-Nov 2021
Pembayaran Bil viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari 310 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari pada bulan November 2021 100% 0 0% Sebanyak 310 bil/invois berjumlah RM4,164,747.33 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh November  2021 Sebanyak 916 bil/invois berjumlah RM7,029,407.04 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Nov 2021.
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang (Mengikut waktu bertugas fleksi kakitangan Perpustakaan) Dilakukan dan berterusan . 100% 0 0 Pada November 2021 bilangan pengguna perpustakaan INSTUN adalah seramai 452 orang. 1)     Mesyuarat sempena Hari Inovasi INDTUN 2021 2)     Persiapan untuk Hari Inovasi INSTUN 2021 3)     Siasatan daripada Seksyen Keselamatan dan Pentadbiran berkenaan dengan serangan lalat di Perpustakaan 4)     Kursus Tanah secara online di bilik Multimedia Sepanjang bulan Jan – Nov 2021 jumlah pinjaman adalah sebanyak  83 naskhah buku dan bilangan pengguna adalah seramai   4,899 orang.
Skip to content