• Bahasa Melayu
 • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Oktober 2021

OKT 2021

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

 

Jumlah Perkhidmatan Bulan Okt 2021

 

 

 

 

 

Jumlah Perkhidmatan Bulan Jan – Okt 2021

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahunSatu (1) Proses Pembangunan dan Penambahbaikan Modul INSTUN 2022 telah diadakan pada bulan September  2021100%00Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunSebanyak 500 Buku Program Latihan Sektor Tanah dan Ukur Negara akan diedarkan kepada pelanggan sebelum 15 Disember 2021100%00Sekali setahun
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursusSemua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.100%00Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursusTiada  makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.100%00

tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus:

 

Sebanyak  45 kursus yang dibatalkan sepanjang bulan Jan- Okt 2021 dan pemakluman mengenai pembatalan telah dimaklumkan kepada peserta kursus selewat-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus.

 • 29 kursus BPPT
 • 12 kursus BUP
 • 3 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

16 kursus secara dalam talian telah dijalankan pada bulan Oktober 2021 daripada 11 kursus  yang dirancang.

 

100%0109%

16 kursus secara dalam talian yang dirancang telah dijalankan pada bulan Oktober  2021:

 • 9  kursus BUP
 • 7 kursus BTM

Sebanyak 155 kursus secara dalam talian yang dijalankan sepanjang bulan Jan- Okt  tahun 2021

 • 70 kursus BPPT
 • 54 kursus BUP
 • 27 kursus BTM
 • 4 kursus UMUM
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahuntiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Oktober  2021.0%00%Tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Oktober 2021

1 kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Jan- Okt 2021:

 • 0 kursus UMUM
 • 1 kursus BUP
 • 0 kursus BTM
 • 0 kursus UMUM
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.Tiada aduan diterima sepanjang Oktober 2021100%00Tiada aduan diterima  sepanjang Oktober 2021Tiada aduan diterima secara  e-mel, panggilan telefon dan juga melalui sosial media sepanjang bulan Jan-Okt 2021
Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari88 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari pada bulan Oktober 2021100%00%Sebanyak 88 bil/invois berjumlah RM 294,701.40 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Oktober 2021Sebanyak 606 bil/invois berjumlah RM2,864,659.71 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Okt 2021.
Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang (Mengikut waktu bertugas fleksi kakitangan Perpustakaan)

Dilakukan dan berterusan

.

100%00

Pada Oktober 2021 bilangan pengguna adalah seramai 903 orang kerana penggunaan Perpustakaan bagi program-program berikut:

1)     Pembentangan KIK pada 13 Oktober 2021.

2)     Persediaan AJK Hadiah untuk Program PUSPANITA.

3)     Persediaan untuk Program Maulidur Rasul.

4)     Program Maulidur Rasul pada 21 Oktober 2021.

5)     Majlis Simbolik Penyerahan Monumen Arah Kiblat Bersama Pengarah INSTUN pada 22 Oktober 2021.Program Penutupan Merdeka 2021.

Sepanjang bulan Jan – Oktober 2021 jumlah pinjaman adalah sebanyak  83 naskhah buku dan bilangan pengguna adalah seramai  4,447 orang.
Skip to content