• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN FEBRUARI 2024

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i. Membangun dan menambah baik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara 2024 dicadang untuk diadakan dalam bulan Julai.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun     Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Sebanyak 250 naskah Buku Program Latihan Tahun 2024 telah mula diedarkan pada 11 Disember 2023. Pembangunan Buku Program Latihan Tahun 2025 akan dimulakan selepas selesai Sesi Pemukiman.
iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus  

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

13 100     BPPT – 6 kursus   BUP – 6 kursus   BTM – 1 kursus  
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0    
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

13 kursus dilaksanakan berbanding 11 kursus yang dirancang (118.18%)   100  
BPPT – 6 daripada 5 kursus yang dirancang BUP – 6 daripada 5 kursus yang dirancang BTM –  1 daripada 1 kursus yang dirancang
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun    

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0
Pengurusan Aduan vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

Tiada aduan
Pengurusan Kewangan viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

88 bil (RM209,244.30) 100 Jan – Feb : 121 bil (RM227,398.89)
Perkhidmatan Perpustakaan ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN   Seksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 3 program   1078 kekerapan pengunjung mengunjungi perpustakaan   306 penyertaan 100 Senarai program dalam bulan semasa:
  1. Program Galakan Membaca- Cuti Sekolah @ Perpustakaan INSTUN (Fun@Library)
  2. Program Jom Sihat @ INSTUN
  3. Aktiviti perkongsian maklumat (8 aktiviti)
Skip to content