• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan1100  Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara telah diadakan pada 31 Julai hingga  2 Ogos 2023.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan1100  Sebanyak 250 naskah Buku Program Latihan INSTUN Tahun 2024 telah mula diedarkan pada 11 Disember 2023.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

2100  

BPPT – 2

BUP – 0

BTM – 0

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

0   

BPPT – 0

BUP – 0

BTM – 0

 

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

 

2 kursus dilaksanakan daripada 2

kursus dirancang

(100%)

 

100  

BPPT – 2 daripada 2 kursus yang dirancang

BUP – 0

BTM – 0

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

0   

BPPT – 0

BUP – 0

BTM – 0

Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

195 bil

(RM1,487,842.02)

100  

Jan – Disember:

1,558 bil

(RM7,577,043.09)

Perkhidmatan Perpustakaan

ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN

 

Seksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

 

2 program

 

716  pengunjung

 

63 penyertaan

   

Senarai program dalam bulan semasa:

  1. Lawatan ke Pameran Buku Antarabangsa Selangor
  2. Program Gaya Hidup Sihat @ Library

 

 

 

Skip to content