• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Julai 2019

Julai 2019

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Peratus

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 10-12 Julai 2018 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2019.

100%

0

0

Bagi tahun 2019, sebanyak 134 program latihan telah dirancang.

ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

Sebanyak 200 Buku Program Latihan untuk tahun 2019 telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2018.

100%

0

0

 

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.

iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus

Tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Makluman pembatalan/ penangguhan telah dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus iaitu: –

1 kursus daripada BPPT

2 kursus daripada BUP

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

134 kursus yang dirancang hingga Disember bagi tahun 2019.

 

 

100 %

0

0

84 kursus (sehingga 31 Julai 2019) daripada 134 kursus yang dirancang telah dijalankan.

36 kursus daripada BPPT;

31 kursus daripada BUP,

14 kursus daripada BTM dan

3 kursus umum daripada Unit Integriti.

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan sepanjang tahun 2019.

0%

0

0

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan dalam Julai 2019.

Pengurusan Aduan

vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.

  Tiada aduan diterima. 

100%

0

0

Tiada aduan diterima secara e-mel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Pembayaran Bil

viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

709 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%

0

0%

Sebanyak 709 bil/invois berjumlah RM1,496,337.74 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Julai 2019.

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang.

Dilakukan dan berterusan.

100%

0

0

Sebanyak 34 judul buku  telah dipinjam oleh peserta kursus (Jan-Apr 2019). Perpustakaan ditutup untuk kerja-kerja naiktaraf bermula pada 22 April 2019

Skip to content