• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga September 2019

September 2019

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Peratus

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 10-12 Julai 2018 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2019.

100%

0

0

Bagi tahun 2019, sebanyak 134 program latihan telah dirancang.

ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

Sebanyak 200 Buku Program Latihan untuk tahun 2019 telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2018.

100%

0

0

 

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.

iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus

Tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Makluman pembatalan/ penangguhan telah dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus iaitu: –

1 kursus daripada BPPT

1 kursus daripada BUP

1 kursus daripada BTM

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

134 kursus yang dirancang hingga Disember bagi tahun 2019.

 

 

100 %

0

0

115 kursus (sehingga 30 September 2019) daripada 134 kursus yang dirancang telah dijalankan.

49 kursus daripada BPPT;

41 kursus daripada BUP;

21 kursus daripada BTM; dan

4 kursus umum daripada Unit Integriti.

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan sepanjang tahun 2019.

0%

0

0

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan dalam September 2019.

Pengurusan Aduan

vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.

  Tiada aduan diterima. 

100%

0

0

Tiada aduan diterima secara e-mel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Pembayaran Bil

viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

992 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%

0

0%

Sebanyak 992 bil/invois berjumlah RM2,230,639.56 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Sep 2019

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang.

Dilakukan dan berterusan.

100%

0

0

Sebanyak 34 judul buku  telah dipinjam oleh peserta kursus (Jan-Apr 2019). Perpustakaan masih ditutup untuk proses penyusunan semula selepas kerja-kerja naiktaraf sehingga dimaklumkan kelak.

Skip to content