• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

TB01/18: Kursus Asas Pengambilan Tanah Pelbagai Agensi Bilangan 1

AKTIVITI : Kursus Asas Pengambilan Tanah Pelbagai Agensi Bilangan 1 (TB01/18)

TARIKH: 16 hingga 18 Januari 2018.

TEMPAT : Pusat Kecemerlangan Pembangunan Tanah (C1), INSTUN.

PENGLIBATAN : 43 orang pegawai di pelbagai Kementerian/Jabatan/ Agensi/Pihak Berkuasa Tempatan (Gred 17-54)

RINGKASAN PROGRAM:

Objektif kursus adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas berkaitan aspek Pengambilan Tanah. Kandungan kursus adalah seperti berikut:

  • Intisari Akta Pengambilan Tanah 1960
  • Permohonan Pengambilan Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a),(b) dan (c) sehingga Seksyen 10 APT 1960
  • Notis, Siasatan dan Perintah oleh Pentadbir Tanah
  • Bayaran Pampasan dan Bantahan Agensi
  • Ambil Milik, Caj Bayaran Lewat, Pampasan Tambahan dan Penyelesaian Hakmilik Sambungan
  • Permohonan Pemberimilikan dan Perizaban Tanah
  • Penarikan Balik dan Implikasinya Kepada Agensi

tb01 18 1

tb01 18 2

tb01 18 3

Skip to content