• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

TW01/18: Kursus Asas Tanah Bagi Anggota Pentadbiran Tanah : Kumpulan Pelaksana Bilangan 1

AKTIVITI : Kursus Asas Tanah Bagi Anggota Pentadbiran Tanah : Kumpulan Pelaksana Bilangan 1 (TW01/18)

TARIKH : 22 hingga 26 Januari 2018

TEMPAT : Pusat Kecemerlangan Pengurusan Tanah, INSTUN

PENGLIBATAN : 20 orang peserta

RINGKASAN PROGRAM:

Kursus yang dihadiri seramai 20 orang peserta terdiri daripada pegawai-pegawai di PTG dan pejabat-pejabat tanah. Objektif kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran berkaitan aspek pentadbiran tanah. Kandungan kursus yang telah disampaikan adalah seperti berikut:

  • Sistem Pentadbiran dan Perundangan Tanah di Semenanjung Malaysia
  • Pelupusan Tanah
  • Pembangunan Tanah
  • Pengenalan kepada Akta Hakmilik Strata 1985
  • Pengenalan Kepada Akta Pengambilan Tanah 1960
  • Isu-Isu Pengurusan Kawasan Orang Asli
  • Pengenalan kepada Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
  • Pengurusan Harta Pusaka di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian ) 1955

tw01 18 1

tw01 18 2

tw01 18 3

Skip to content