• Bahasa Melayu
  • English

PENGUMUMAN: MERUJUK KEPADA PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA KEDUA, WAKTU OPERASI : 8.00 PAGI - 5.00 PTG PELANGGAN INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) ADALAH DIMOHON UNTUK BERURUSAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI NOMBOR-NOMBOR BERIKUT : 1. NOREHAN BINTI OMAR 0192041601 (PENGARAH) 2. MOHD RIDZUAN BIN MOHD MAHYUDIN 0135154543 (PENDAFTAR) 3. AMINUDIN BIN RAMLI 0133887989 (KESELAMATAN) 4. ABDUL RASHID BIN OMAR 0196694245 (PERHUBUNGAN AWAM) 5. AHMAD KAMAL IHSAN BIN ANUAR 0132965607 (KEWANGAN) 6. ZULHASMI BIN MOHAMAD 0134219771 (KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 7. ABDUL MALEK BIN ABDULLAH 0135998947 (UNIT LATIHAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 8. GANESH BABU DEVAR A/L KUPPAN 0125125664 (KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) 9. SR AHMAD AZMI BIN HASHIM 0124519871 (KETUA BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN) 10. SR NOR MAHANI BINTI IBRAHIM 0136654787 (UNIT LATIHAN UKUR DAN PEMETAAN) 11. MURAD BIN ISA 0122639071 (KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT) 12. NORIZAN BINTI AMRAN 0162540655 (UNIT LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

TW01/18: Kursus Asas Tanah Bagi Anggota Pentadbiran Tanah : Kumpulan Pelaksana Bilangan 1

AKTIVITI : Kursus Asas Tanah Bagi Anggota Pentadbiran Tanah : Kumpulan Pelaksana Bilangan 1 (TW01/18)

TARIKH : 22 hingga 26 Januari 2018

TEMPAT : Pusat Kecemerlangan Pengurusan Tanah, INSTUN

PENGLIBATAN : 20 orang peserta

RINGKASAN PROGRAM:

Kursus yang dihadiri seramai 20 orang peserta terdiri daripada pegawai-pegawai di PTG dan pejabat-pejabat tanah. Objektif kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran berkaitan aspek pentadbiran tanah. Kandungan kursus yang telah disampaikan adalah seperti berikut:

  • Sistem Pentadbiran dan Perundangan Tanah di Semenanjung Malaysia
  • Pelupusan Tanah
  • Pembangunan Tanah
  • Pengenalan kepada Akta Hakmilik Strata 1985
  • Pengenalan Kepada Akta Pengambilan Tanah 1960
  • Isu-Isu Pengurusan Kawasan Orang Asli
  • Pengenalan kepada Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
  • Pengurusan Harta Pusaka di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian ) 1955

tw01 18 1

tw01 18 2

tw01 18 3

Skip to content