• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

ULASAN BUKU BULAN MAC 2021 (BIL.1/2021)

ULASAN BUKU

Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan

 

Spesifkasi:

Penulis: Sivachandralingam Sundara, Raja Noraini Mohamed Hassan & Chong Wu Ling

Jumlah halaman: 132 muka surat

Penerbit: UM Press

Tahun: 2016

ISBN : 9789831008829

 

Buku Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan mengesan gerak nadi dan jantung dalam tatacara penulisan dan penyelidikan ilmiah. Buku ini dihasilkan atas kesedaran betapa kurangnya bahan-bahan rujukan dalam kaedah penyelidikan dan penulisan. Buku ini perlu dimiliki oleh sesiapa sahaja yang berhasrat untuk menjalankan penyelidikan dan menghasilkan penulisan ilmiah berbentuk esei, kertas kerja, kertas projek, cadangan penyelidikan dan kajian ilmiah. Kandungan buku yang disertai dengan contoh dan ilustrasi yang menarik bertujuan untuk memberikan kefahaman yang mudah kepada pembaca. Selain itu, setiap bab disusun berdasarkan kaedah penulisan yang tepat bermula daripada persediaan membuat penyelidikan sehingga gaya penerbitan yang memberikan maklumat yang komprehensif tentang tatacara penulisan dan penyelidikan ilmiah. Buku ini bukan sahaja berguna kepada penuntut di institusi pengajian tinggi dan sekolah, tetapi juga kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam penghasilan penulisan bersifat ilmiah.

 

*Buku ini boleh didapati di Perpustakaan INSTUN di rak 808.06601 SIV

Skip to content