• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Laporan Transaksi Perkhidmatan Online 2019

Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 31 Disember 2019

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Sistem eSEMAK -semakan status 
permohonan kursus

17 14   6  1 69

Sistem Pengurusan Kursus INSTUN 
(eSPEK) – Login

179  103  102 83   48  38 71  71  70  62  20  57  904

Sistem eRESPON – 
maklumbalas/aduan dan cadangan

1  1  1  0  0  0  0 5
Skip to content