• Bahasa Melayu
  • English

Laporan Transaksi Perkhidmatan Online 2021

Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 31 Januari 2021

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Sistem eSEMAK -semakan status 
permohonan kursus

0           0

Sistem Pengurusan Kursus INSTUN 
(eSPEK) – Login

1,116           1,116

Sistem eRESPON – 
maklumbalas/aduan dan cadangan

0           0
Skip to content