• Bahasa Melayu
  • English

Laporan Transaksi Perkhidmatan Online 2021

Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 30 April 2021

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Sistem eSEMAK -semakan status 
permohonan kursus

01621        19

Sistem Pengurusan Kursus INSTUN 
(eSPEK) – Login

1,116612261135        2,124

Sistem eRESPON – 
maklumbalas/aduan dan cadangan

0000        0
Skip to content