• Bahasa Melayu
  • English

Laporan Transaksi Perkhidmatan Online 2022

Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 30 April 2022

Aplikasi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Sistem eSEMAK -semakan status 
permohonan kursus

2232        9

Sistem Pengurusan Kursus INSTUN 
(eSPEK) – Login

350888635        559

Sistem eRESPON – 
maklumbalas/aduan dan cadangan

0000        0
Skip to content