• Bahasa Melayu
 • English

PENGUMUMAN: MERUJUK KEPADA PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA KEDUA, WAKTU OPERASI : 8.00 PAGI - 5.00 PTG PELANGGAN INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) ADALAH DIMOHON UNTUK BERURUSAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI NOMBOR-NOMBOR BERIKUT : 1. NOREHAN BINTI OMAR 0192041601 (PENGARAH) 2. MOHD RIDZUAN BIN MOHD MAHYUDIN 0135154543 (PENDAFTAR) 3. MUHAMMAD FIRDAUS BIN JAIS 0147322434 (KESELAMATAN) 4. ABDUL RASHID BIN OMAR 0196694245 (PERHUBUNGAN AWAM) 5. AHMAD KAMAL IHSAN BIN ANUAR 0132965607 (KEWANGAN) 6. ZULHASMI BIN MOHAMAD 0134219771 (KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 7. ABDUL MALEK BIN ABDULLAH 0135998947 (UNIT LATIHAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 8. GANESH BABU DEVAR A/L KUPPAN 0125125664 (KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) 9. SR AHMAD AZMI BIN HASHIM 0124519871 (KETUA BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN) 10. SR NOR MAHANI BINTI IBRAHIM 0136654787 (UNIT LATIHAN UKUR DAN PEMETAAN) 11. MURAD BIN ISA 0122639071 (KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT) 12. NORIZAN BINTI AMRAN 0162540655 (UNIT LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Julai 2021

JULAI 2021

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

     

Jumlah Perkhidmatan Bulan Julai 2021

         

Jumlah Perkhidmatan Bulan Jan – Julai 2021

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun Proses semakan dan Penambahbaikan Modul Latihan INSTUN 2022 akan diadakan pada bulan Ogos 2021 100% 0 0 Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 500 Buku Program Latihan Sektor Tanah dan Ukur Negara akan diedarkan kepada pelanggan sebelum 15 Disember 2021 100% 0 0 Sekali setahun
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus. Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus Tiada  makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Tiada   makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus Sebanyak  42 kursus yang dibatalkan sepanjang bulan Jan-Julai 2021 dan pemakluman mengenai pembatalan telah dimaklumkan kepada peserta kursus selewat-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus.
 • 26 kursus BPPT
 • 12 kursus BUP
 • 3 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun  20 kursus secara dalam talian telah dijalankan pada bulan Julai 2021 mengikut kursus yang dirancang   100% 0 100% 20 kursus secara dalam talian yang dirancang telah dijalankan pada bulan Julai 2021:
 • 9 kursus BPPT
 • 6 kursus BUP
 • 4 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM
Kursus secara dalam talian yang dijalankan sepanjang bulan Jan-Julai tahun 2021
 • 37 kursus BPPT
 • 45 kursus BUP
 • 7 kursus BTM
 • 2 kursus UMUM
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari. Tiada aduan diterima sepanjang Julai 2021 100% 0 0 Tiada aduan diterima  sepanjang Julai 2021 Tiada aduan diterima secara  e-mel, panggilan telefon dan juga melalui sosial media sepanjang bulan Jan-Julai 2021
Pembayaran Bil viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari 42 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari pada bulan Julai 2021   100% 0 0% Sebanyak 42 bil/invois berjumlah RM184,196.36 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Julai 2021 Sebanyak 346 bil/invois berjumlah RM1,595,688.27 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Julai 2021.  
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang (Mengikut waktu bertugas fleksi kakitangan Perpustakaan)   Dilakukan dan berterusan   .       100%       0       0     Pada Julai 2021 bilangan pengguna adalah seramai 93 orang dan tiada pinjaman naskah buku yang dicatatkan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 Fasa 2 mulai 5 Julai 2021.   Sepanjang bulan Jan – Julai 2021 jumlah pinjaman adalah sebanyak 83 naskhah buku dan bilangan pengguna adalah seramai 2,624 orang.
Skip to content