• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Mac 2022

MAC 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunSatu (1) Bengkel Modul telah dirancang dan akan diadakan pada 20 – 22 Julai 2022 untuk kursus-kursus  di  bawah program latihan INSTUN Tahun 202310000Bagi tahun 2021, sebanyak 143 program latihan yang telah dirancang melalui Bengkel Modul telah berjaya dilaksanakan
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunSebanyak 300 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2023 telah dirancang untuk diedarkan kepada pelanggan selewat-lewatnya 14 Disember 202210000Sebanyak 215 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2022 yang dirancang telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2021
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus161000016
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus110000BPPT – 1
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun1676.1900

Jumlah Laksana – 16

Perincian:

BTM – Rancang 3, Laksana 2, Tangguh 1

BUP – Rancang 8, Laksana 6, Tangguh 2

BPPT – Rancang 10, Laksana 8, Tangguh 1, Batal 1

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun0000Tiada kursus tidak dirancang dilaksanakan
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari0000Tiada Aduan
Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari116 BIL / RM222,508.2610000

188 BIL / RM310,389.21

(Jan – Mac)

Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUNDilakukan secara berterusan10000

Pada bulan Mac 2022 bilangan pengguna perpustakaan INSTUN adalah seramai 447 orang kerana penggunaan Perpustakaan seperti yang berikut:

1) Tempat menunggu sementara penceramah Program Isra’ Mikraj..

2) Mesyuarat sebut harga.

3) Sesi audit dalaman di perpustakaan.

4) Mesyuarat BTM dan seksyen kewangan di perpustakaan.

5) Sesi mengambil gambar untuk Majlis APC (25, 28 dan 30 Mac 2022).                          Pada 1-31 Mac 2022 sebanyak 21 naskhah buku  telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN.

Skip to content