• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Mac 2024

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani. Membangun dan menambah baik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara 2024 dijangka akan diadakan pada bulan Julai 2024.

ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    Sebanyak 250 naskah Buku Program Latihan Tahun 2024 telah diedarkan bermula pada 11 Disember 2023. Pembangunan Buku Program Latihan Tahun 2025 akan dimulakan selepas selesai Sesi Pemukiman.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

7100  

BPPT – 4 kursus

 

BUP – 2 kursus

 

BTM – 1 kursus

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0    

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

 

7 kursus dilaksanakan

100

 

 

 

BPPT – 4 daripada 4 kursus yang dirancang

BUP – 2 daripada 2 kursus yang dirancang

BTM – 1 daripada 1 kursus yang dirancang

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0    
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

149 bil

(RM239,883.25)

100  

Jan – Mac :

270 bil

(RM467,282.14)

Perkhidmatan Perpustakaan

ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN

 

Seksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

1 program

 

1094 kekerapan pengunjung ke perpustakaan

 

17 orang penyertaan

100  

Senarai program dalam bulan semasa:

1.    Program Literasi Maklumat: Eksplorasi Digital eLaw

 

 

Skip to content