JURNAL INSTUN VOL.4 TAHUN 2021

PDF KAJIAN KESESUAIAN UFUK BAGI TUJUAN PEMBINAAN BALAI CERAP INSTUN Penulis: Sr Siti Arifah Abdul Kader PDF PERUBAHAN GUNA TANAH DAN LITUPAN BUMI DI DAERAH MANJUNG, PERAK MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI Penulis: Azfaizan Ahmad Sarkawi, Mohmadisa Hashim & Nasir Nayan PDF UAV AND LIDAR: THE NEXT BIG THING IN SURVEY AND MAPPING Penulis: Sr […]

JURNAL INSTUN VOL.3 TAHUN 2020

PDF KOMPETENSI PENJAWAT AWAM DI MALAYSIA DALAM BIDANG TANAH, UKUR DAN PEMETAAN: PERANAN INSTUN PDF AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (AKTA 486) – KESILAPAN BAYARAN PAMPASAN PDF PEMBANGUNAN SISTEM PANGKALAN MAKLUMAT GIS BAGI PENGURUSAN DATA TANAH WAKAF DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN PDF FACTORS CONTRIBUTE TO FAKE NEWS SPREADING IN MALAYSIA: A CASE STUDY AMONG PTD […]