KAJIAN KECERAHAN LANGIT DI UFUK SENJA DAN FAJAR

Nazhatulshima Ahmad Jabatan Fizik, Fakulti Sains, Universiti Malaya   Mohd Zambri Zainuddin Jabatan Fizik, Fakulti Sains, Universiti Malaya   Zainol Abidin Ibrahim Bahagian Matematik, Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya   Mohd Sahar Yahya Bahagian Matematik, Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya

TANAH PUSAKA TERBIAR DI MALAYSIA: FAKTOR DAN CADANGAN PENYELESAIANNYA

Jaiya Abu Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, 62574 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya   Kata Kunci: Tanah pusaka terbiar, faktor terbiar, pengurusan dan pentadbiran tanah   ABSTRAK Tanah pusaka merupakan tanah peninggalan nenek moyang yang diwarisi daripada generasi ke generasi secara turun temurun. Isu yang wujud dalam pengurusan dan […]

TAHAP KESEDARAN STAF INSTUN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

Yusmila binti Ishak Bahagian Ukur dan Pemetaan, Institut Tanah dan Ukur Negara, Behrang Ulu, 35950 Perak, Malaysia   Kata Kunci: kesedran, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, OSHA   ABSTRAK Keselamatan adalah satu isu penting yang amat signifikan dengan kehidupan seharian. Ia perlu difahami oleh semua orang terutama sekali melibatkan kerja-kerja yang berisiko. Akta Keselamatan dan Kesihatan […]

POTENTIAL COMBINATION OF THEODOLITE AND SKY QUALITY METER IN DETERMINING FAJR

Fazili Anuar Md Yusuf Bahagian Ukur dan Pemetaan, Institut Tanah dan Ukur Negara, Behrang Ulu, 35950 Perak, Malaysia   Norziana Yusuf Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment and Surveying, Department of Geoinformation, Johor Bahru, 81300 Johor Malaysia   Othman Zainon Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment and Surveying, Department of Geoinformation, Johor Bahru, […]

MAQASID SHARIAH DALAM PENTADBIRAN TANAH

Zulhasmi Mohamad Bahagian Pentadbiran dan Perundangan Tanah, Institut Tanah dan Ukur Negara, Behrang Ulu, 35950 Perak, Malaysia   Kata Kunci: Maqasid Shariah, pentadbiran tanah   ABSTRAK Maqasid Shariah merujuk kepada tujuan pensyariatan undang-undnagn Islam. Ia berasaskan kepada prinsip-prinsip maslahat kepada umat manusia secara universal yang diperoleh melaui nas-nas atau autoriti syariat Islam. Pentadbiran tanah pula […]

KESEDARAN UAV DALAM SEKTOR AWAM

Nor Fadzillah binti Haron Bahagian Ukur dan Pemetaan, Institut Tanah dan Ukur Negara, Behrang Ulu, 35950 Perak, Malaysia   Mustaffa bin Shahim Bahagian Ukur dan Pemetaan, Institut Tanah dan Ukur Negara, Behrang Ulu, 35950 Perak, Malaysia   Kata Kunci: Kesedaran UAV, sektor awam, persepsi   ABSTRAK Teknologi pesawat tanpa pemandu atau dikenali sebagai Unmanned Aerial […]