• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan April 2022

APRIL 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Satu (1) Bengkel Modul telah dirancang dan akan diadakan pada 20 – 22 Julai 2022 untuk kursus-kursus  di  bawah program latihan INSTUN Tahun 2023 100 0 0 Bagi tahun 2021, sebanyak 143 program latihan yang telah dirancang melalui Bengkel Modul telah berjaya dilaksanakan
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 300 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2023 telah dirancang untuk diedarkan kepada pelanggan selewat-lewatnya 14 Disember 2022 100 0 0 Sebanyak 215 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2022 yang dirancang telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2021
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus 4 100 0 0 2- BUP
2 – BPPT
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus 0 0 0 0 0
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun 2 100 0 0 2- BUP
2 – BPPT
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun 0 0 0 0 Tiada kursus tidak dirancang dilaksanakan
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari 0 0 0 0 Tiada Aduan
Pembayaran Bil viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari 196 Bil dan RM875,779.43 100 0 0 384 Bil dan RM1,186,168.64 (Jan – April)
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN Dilakukan secara berterusan 100 0 0 April 2022: bilangan pengguna perpustakaan INSTUN adalah seramai 742 orang kerana penggunaan Perpustakaan seperti yang berikut: 1) Sesi bergambar raya Bahagian Teknologi Maklumat. 2) Persiapan untuk Audit SIRIM. 3) Audit SIRIM pada 14-15 April 2022. 4) Rakaman video oleh BPPT dan Pengarah INSTUN. 5) Persiapan Program Jom Baca 10 Minit pada 20 & 21 April 2022. 6) Penjurian Pertandingan Reka Cipta Kad Raya Nostalgia pada 21 April 2022. 7) Mesyuarat sebutharga di bilik Mesyuarat Perpustakaan pada 27 & 28 April 2022. Pada 1-30 April 2022 sebanyak 9 naskhah buku telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN.
Skip to content