• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan April 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Bengkel Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul dicadang untuk diadakan pada bulan Julai 2023.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022. Buku Program Latihan Tahun 2024 masih dalam perancangan.
iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 1 100 0 BPPT – 1 BUP dan BTM – Tiada kursus sepanjang bulan April
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 0 0
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat   1 daripada 1 kursus yang dirancang (100%) 100 0 BPPT – 1 daripada 1 kursus yang dirancang BUP dan BTM – Tiada kursus sepanjang bulan April
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat 0 0
Pengurusan Aduan vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari Seksyen Perhubungan Awam, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan Tiada aduan diterima.
Pengurusan Kewangan viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari Seksyen Kewangan, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan 168 Bil (RM243,721.43) Jan – April: 381 bil (RM913,981.61)
Perkhidmatan Perpustakaan ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN Seksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 2 program dan 304 orang pengguna Senarai program dalam bulan semasa:
  1. Program INSTUN Corner pada 03 April 2023.
  2. Program Tadarus al-Quran pada 04 April 2023, 06 April 2023 dan 11 April 2023.
Skip to content